Serveis legals en matèria de dret processal, 
mercantil, civil i contenciós administratiu.
ESPJuridicas.html

CAT

Josep Pallejà Monné, Advocat ©

Jurídiques

Àrees d’actuació

  1. Contenciós

  2. Mercantil

  3. Concursal i dret d’insolvències

  4. Civil

  5. Contractació

  6. Administratiu

  7. Fundacions Privades

Plaça Llibertat 10, 2on 1a, 43201 REUS   I  Tel. 977338799  Fax 977311378  I   info@palleja.com   I www.palleja.com  

El nostre despatx, ofereix un assessorament integral per actuar en qualsevol tipus de plet, ja sigui com a part demandant o demandada. El departament de dret processal, el recolzarà de principi a fi en qualsevol plet, en la que la seva empresa hagi d’intervenir, instant l’acció judicial més adequada per als seus interessos, o plantejant una eficaç defensa en cas de que la seva empresa sigui demandada en un procediment judicial.

Contenciós

L’assessorem a nivell corporatiu i adeqüem les seves estructures mercantils. Constitució de societats i manteniment mercantil de societats. (convocatòries, juntes, consells, depòsits de comptes, apoderaments,...)

Assistència processal en jurisdicció mercantil (dret de la competència, patents, marques, responsabilitat d’administradors,...)

Gestionem a nivell mercantil adquisicions o la venta de la seva empresa.

Contractació mercantil.

Mercantil

Donem cobertura a les necessitats de la seva empresa en cas d’insolvència generalitzada, iniciant l’acció concursal indicada per a cada cas. Actuem proactivament per a garantir la viabilitat de la seva empresa en cas de crisi empresarial, mantenint el contacte i el diàleg en cas d’insolvència d’algun dels seus clients, gestionem i fem seguiment de la situació del deute concursal, personant-se en el procediment concursal i recuperant l’IVA de les seves de les seves factures impagades.

Concursal i dret d’insolvències

Solucions integrals per empreses en matèria d’adquisicions de finques i patrimonials, i arrendaments de locals de negoci.

Civil

Redactem les millors eines de contractació a per la seva empresa. Auditem tots els circuits de contractació de la seva empresa adequant-los a la seva activitat sectorial. Revisem periòdicament l’adequació dels contractes de la seva empresa en la legalitat vigent. Validem tots els contractes que la seva empresa hagi de subscriure en el tràfic jurídic habitual.

Contractació

Assessorament legal en procediments legals requerits contra l’administració.

Contractació administrativa

Concursos públics

Urbanisme

Sancions i multes

Administratiu

Fundacions privades

Experts en l’assessorament corporatiu en fundacions privades. Constitució, convocatòries, inscripció d’acords, secretaria de reunions de patronat, adaptació a la legalitat, supervisió del control administratiu.

Iguala per empreses Servei_diguala.html

Àrees d’actuació jurídiques

Àrees d’actuació Sectorials
Sectorials.html
Recobrament judicial i amistósRecobrament_judicial_i_amistos.html
ConvenisConvenis.html
Links d’interésLinks_dinteres.html
ContactarContactar_cat.html
IniciJosep_Palleja_Monne_Advocat.html
Recobrament Judicial Onlinehttp://www.capitalreturn.com

Josep Pallejà, advocat en exercici núm. 684 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, i núm. 1794 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, decideix  a l’any 1997, obrir despatx a Reus, orientant-lo des dels seus inicis a la prestació de serveis d’assessorament jurídic i legal per a empreses i al recobrament judicial d’impagats.

Des de llavors, el despatx ha experimentat un creixement constant i sostingut, format actualment per un equip de professionals, ampliant les seves àrees de pràctica i consolidant-se com despatx de referència en l’àmbit empresarial, actuant i prestant els seus serveis a empreses de diferents sectors.

El despatx

http://www.capitalreturn.com
Servei d’iguala mensual per empreses
El servei consisteix en la prestació d’assessorament legal integral, sigui quina sigui la seva dificultat, volum o tipologia per un cost mensual prefixat per endavant.Servei_diguala.html

Serveis de Recobrament judicial i amistós

Despatx especialista en serveis de Recobrament mailto:info@palleja.com?subject=Recobrament%20judicial%20i%20amist%C3%B3s
Recobrament_judicial_i_amistos.html
http://www.gestoriadelaguardia.com
http://www.gestoriadelaguardia.com
La nostra Gestoria
Hem ampliat la nostra cartera de serveisSectorials.html