ESPServicio_de_iguala.html

CAT

Serveis legals en matèria de dret processal, 
mercantil, civil i contenciós administratiu.

Servei d’iguala mensual per empreses

Plaça Llibertat 10, 2on 1a, 43201 REUS   I  Tel. 977338799  Fax 977311378  I   info@palleja.com   I www.palleja.com  

El servei consisteix en la prestació d’assessorament legal integral, sigui quina sigui la seva dificultat, volum o tipologia per un preu mensual prefixat per avançat.

El servei inclou la resolució d’incidents urgents, la resolució presencial o telefònica de consultes, l’emissió de dictàmens per escrit.

Igualment cobreix el servei de tramitació i reparació d’escriptures notarials, negociació i assistència personal a negociacions o altres tasques en les que l’empresa considera oportuna la nostre intervenció.

Servei de litigis, processal i de notificacions, servei de contractació, avisos de novetats legislatives i la gestió de morositat en condicions especials, així com l’accés a la plataforma de contractació de serveis de recobrament online www.capitalreturn.com

Per rebre informació detallada del servei d’iguala i oferta econòmica
 + infomailto:info@palleja.com?subject=Servei%20d'iguala%20per%20empreses

Josep Pallejà Monné, Advocat ©

Iguala per empreses

Àrees d’actuació jurídiques
Juridiques.html
Àrees d’actuació Sectorials
Sectorials.html
Recobrament judicial i amistósRecobrament_judicial_i_amistos.html
ConvenisConvenis.html
Links d’interésLinks_dinteres.html
ContactarContactar_cat.html
IniciJosep_Palleja_Monne_Advocat.html
Recobrament Judicial Onlinehttp://www.capitalreturn.com

Josep Pallejà, advocat en exercici núm. 684 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, i núm. 1794 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, decideix  a l’any 1997, obrir despatx a Reus, orientant-lo des dels seus inicis a la prestació de serveis d’assessorament jurídic i legal per a empreses i al recobrament judicial d’impagats.

Des de llavors, el despatx ha experimentat un creixement constant i sostingut, format actualment per un equip de professionals, ampliant les seves àrees de pràctica i consolidant-se com despatx de referència en l’àmbit empresarial, actuant i prestant els seus serveis a empreses de diferents sectors.

El despatx

http://www.capitalreturn.com
Servei d’iguala mensual per empreses
El servei consisteix en la prestació d’assessorament legal integral, sigui quina sigui la seva dificultat, volum o tipologia per un cost mensual prefixat per endavant.

Serveis de Recobrament judicial i amistós

Despatx especialista en serveis de Recobrament mailto:info@palleja.com?subject=Recobrament%20judicial%20i%20amist%C3%B3s
Recobrament_judicial_i_amistos.html
http://www.gestoriadelaguardia.com
http://www.gestoriadelaguardia.com
La nostra Gestoria
Hem ampliat la nostra cartera de serveisSectorials.html