FONS EUROPEUS NEXT GENERATION

Degut a la crisi que la pandèmia de la Covid-19 ha generat, la Unió Europea ha incrementat el pressupost d’ajuts en 750.000 milions d’euros, per tal d’ajudar a la recuperació econòmica i fomentar-ne el seu creixement.

El Next Generetion és el Pla de recuperació per a Europa, on s’hi destinen Fons europeus per a la transformació, recuperació i modernització de l’economia. per assolir objectius transversals: avançar cap a un país més verd, digital, cohesionat i igualitari.

 1. FONS PER CONTRACTACIONS DE PERSONES A L’EMPRESA
 2. FONS PEL PROGRAMA “KIT DIGITAL”
 3. FONS PER ENERGIES RENOVABLES

1. MOLT IMPORTANT LÍNIA DE SUBVENCIONS PER LA CONTRACTACIÓ DE NOVES INCORPORACIONS DE PERSONES A L’EMPRESA

Es tracta de tres línies de subvencions i que li tramitaríem de forma integral a la nostra Assessoria.

• Contractació de PERSONES JOVES. (Data límit incorporació: 28 de febrer de 2022)
• Contractació de PERSONES JOVES EN PRÀCTIQUES. (Data límit incorporació: 31 de març de 2022)
• Contractació de PERSONES DE 30 I MÉS ANYS. (Data límit incorporació: 31 de maig de 2022)

Cal tenir molt en compte la data límit d’incorporació i presentació de les convocatòries.

2. MOLT IMPORTANTS LÍNIES DE SUBVENCIONS PEL PROGRAMA “KIT DIGITAL” PER LA DIGITALITZACIÓ DE PIMES i AUTÒNOMS

Es tracta d’un programa d’ajudes destinat a autònoms i petites i mitjanes empreses que té per objectiu finançar els costos de la seva transformació digital.

Els requisits necessaris perquè les pimes i els autònoms puguin sol·licitar l’ajuda de Kit Digital són ser una petita empresa, microempresa o autònom, i complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses, entre d’altres.

Kit Digital proposa diferents solucions digitalitzadores pensades per a les necessitats del vostre negoci:

-Lloc web i presencia a internet

-Comerç electrònic

-Gestió de XXSS

-Gestió de clients

-BI i analítica

-Gestió de processos

-Factura electrònica

-Serveis d’oficina virtual

-Comunicacions segures

-Ciberseguretat

3. AJUTS I INCENTIUS PER LA IMPLANTACIÓ I UTILITZACIÓ DE FONTS D’ENERGIA RENOVABLE EN EL SECTOR RESIDENCIAL

Incentius a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial:

– Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

-Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

-Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

-Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

-Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.

-Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Beneficiaris

* Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3:

-Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.

-Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

*Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5:

-Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

-Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015.

-Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.

-Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

-Comunitats de propietaris.

-Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

  Horari:
  De dilluns a divendres
  09.00h. a 14.00h. / 16.00 a 19.00h.

  +info truqui al 977 33 87 99