Los jóvenes de entre 18 y 29 años que empiecen como autónomos y que no hayan recibido la ayuda anteriormente pueden solicitar una nueva ayuda para jóvenes autónomos de hasta 15120€...

La fonamental novetat de la Llei 2/2023 de Protecció de l'Informant és l'obligació per a les empreses amb 50 persones treballadores o més, d' implantar un Sistema Intern d'Informació amb la finalitat de protegir les persones que en un context laboral o professional observin infraccions...