RECOBRAMENT D’IMPAGATS I RECUPERACIÓ D’IVA DE FACTURES IMPAGADES

 • Despatx de referència en l’àmbit del recobrament d’impagats.

Especialitzats en assessorament a empreses i gestió d’impagats.

Servei de recobrament d’impagats a resultes i consultoria en matèria de morositat empresarial.

El nostre despatx li ofereix una altíssima especialització en l’assessorament en matèria de tractament de comptes a cobrar, utilitzant eines judicials o extrajudicials per l’obtenció del recobrament, facturant a resultes aquest servei.

Així mateix, hem desenvolupat eines per la prevenció, anàlisi i qualificació de comptes de crèdit comercial, i per la millora dels circuits interns i externs de l’empresa amb l’objectiu de minimitzar les incidències de pagament.

Són més de 20 anys d’experiència en recuperació d’impagats i assessorament mercantil a empreses.

 • Assessorem i protegim empreses. Recuperem impagats.

1. Comencem el tràmit recuperant l’IVA de les factures impagades.

2. Cobrim taxes i costos del procurador amb la recuperació de l’IVA.

3. Primer ingrès garantit amb la recuperació legal de l’IVA.

4. Si tu guanyes, nosaltres també. Només facturem a resultes.

5. Sabem molt bé de què parlem. Més de 20 anys recuperant ens avalen.

6. Equip expert en tramitació judicial i processal.

 • Les seves operacions fallides no han de meritar impostos. En recuperem l’IVA.

Assessorament fiscal en matèria de recuperació d’IVA de factures impagades. Les seves operacions fallides no han de meritar impostos.

L’impagament d’una factura, sempre que s’hagi instat la seva reclamació Judicial o requeriment Notarial, dona dret a recuperar l’IVA d’una factura impagada, sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits formals i terminis legalment establerts.

La declaració de concurs d’un deutor que ha impagat una factura també dona dret a recuperar aquest IVA.

En cas de que es produeixi algun d’aquests supòsits, ens encarreguem de tots els tràmits i de la reclamació del deute impagat.

  Horari:
  De dilluns a divendres
  09.00h. a 14.00h. / 16.00 a 19.00h.

  +info truqui al 977 33 87 99