El BOE ha publicat la Resolució de 28 d'octubre de 2020, de la Direcció general de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2021 que recull les festes laborals previstes per al proper any....

El Consell General de Col·legis Oficials de Graduats Socials d'Espanya ens fa arribar aquesta carta que reproduïm a continuació: Ilmo./a Sr./a Miembro de la Comisión Permanente del Consejo General, Ilmo./a Sr./a Presidente/a, Miembro de Junta de Gobierno y Colegiado/a del Colegio Oficial de Graduados Sociales Estimado/a Compañero/a: Para...

El Consell de Relacions Laborals ha aprovat els festius laborals de l’any 2021, que aviat es publicaran al DOGC. Te'ls avancem. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2021: 1 de gener (Cap d’any), divendres 6 de gener (Reis), dimecres 2 d’abril (Divendres Sant), divendres 5...