Els joves d'entre 18 i 29 anys que comencin com a autònoms i que no hagin rebut l'ajuda anteriorment poden sol·licitar una nova ajuda per a joves autònoms de fins a 15120€...

La fonamental novetat de la Llei 2/2023 de Protecció de l'Informant és l'obligació per a les empreses amb 50 persones treballadores o més, d' implantar un Sistema Intern d'Informació amb la finalitat de protegir les persones que en un context laboral o professional observin infraccions...