IVA del 0% en el material sanitari

El passat 18 de novembre de 2020 es publicava al BOE el Reial Decret Llei 34/2020 derivat de les noves mesures per pal·liar la pandèmia que estem vivint actualment.

Una de les múltiples mesures que s’aproven en aquest decret, trobem que s’amplia el termini d’aplicació del 0% d’IVA a les vendes de material sanitari (que es detalla en l’Annex del propi Reial Decret) fins al 30 d’abril del 2021.

L’aplicació d’aquest zero per cent es factura sempre i quan siguin entitats de Dret Públic, hospitals, centres hospitalaris, clíniques o fins i tot entitats privades de caràcter social.

Les adquisicions que s’hagin fet abans de la publicació d’aquest Reial Decret Llei no te efectes en el dret de poder-se deduir l’IVA suportat.