Reunions telemàtiques durant tot el 2021 per a empreses i persones jurídiques

El passat 18 de novembre de 2020 es publicava al BOE el Real Decret Llei 34/2020 derivat de les noves mesures per pal·liar la pandèmia que estem vivint actualment.

Una de les mesures amb efecte a les empreses i a altres persones jurídiques, és que s’amplia la possibilitat de fer reunions telemàtiques fins al 31 de desembre del 2021.

És a dir doncs, que durant tot l’any 2021 les empreses (ja siguin societats limitades o anònimes) o qualsevol altre tipus de persona jurídica (associació, societat civil, cooperatives, etc.) podran fer reunions telemàtiques i també celebrar la junta general per mitjans telemàtics encara que no estigui descrit en els seus estatuts.