Guia per demanar un concurs de creditors

Què és un concurs de creditors? Per a què serveix? Qui pot demanar-lo i quins requisits s’han de complir? Quin és el procediment i quina documentació és necessària?

Compartim una guia amb aquesta informació i respostes a quin és el procediment, els efectes, les conseqüències de no sol·licitar-lo i les nostres conclusions finals.

Descarregar document