He cobrat un ERTE. Estic obligada a fer la declaració de la renda?

Aquesta és de ben segur la gran pregunta que es faran totes aquelles persones que durant el 2020 s’han vist afectades parcial o totalment per un ERTE degut a la pandèmia del COVID-19 i per poder donar resposta s’han de tenir en compte diferents factors.

En primer lloc hem de tenir clar quan un contribuent està obligat per norma general a fer la declaració de la renda. Aquesta obligació neix segons el número de pagadors que hagi tingut durant el 2020 i l’import brut de cada un d’ells, ja que el límit en el mínim per fer la declaració de la renda amb un sol pagador són 22.000,00€ bruts l’any, i de 14.000,00€ bruts l’any amb dos pagadors. Sempre i quan el segon pagador superi els 1.500,00€, ja que si no els supera el mínim per fer-la és de 22.000,00€ bruts l’any inclosos primer i segon pagador.

És per això que aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTE durant el 2020 i han cobrat entre els dos pagadors més de 14.000,00€ bruts l’any estaran obligats a fer la declaració de la renda. Els imports cobrats per la Seguretat Social derivats de un ERTE es consideren un segon pagador, el mateix passa si s’ha cobrat una prestació d’atur o qualsevol altre tipus de renda contributiva en el mateix exercici malgrat sigui una prestació que derivi del primer pagador.

La quantia a pagar o a retornar en el moment que neix aquesta obligació depèn del tipus de retenció aplicat en el primer pagador. Hem de tenir en compte que les prestacions de la Seguretat Social normalment no tenen cap tipus de retenció, doncs el més probable és que la retenció del primer pagador no compensi amb els imports cobrats del segon pagador i la declaració de la renda tingui un resultat a ingressar.

Davant l’excepcionalitat del moment i de la complexitat que pot suposar presentar la declaració de renda del 2020 recomanem que ho consultin en un professional o gestor administratiu que els pugui resoldre totes els dubtes que es puguin tenir.

Goretti Molons
Economista 16.069