Primera sentència a Espanya que concedeix l’arrelament laboral a un estudiant

Una recent sentència del Contenciós – Administratiu de Barcelona ha reconegut l’arrelament laboral a un estudiant. Determina que és totalment compatible gaudir de l’autorització d’estança per cursar estudis amb el permís de residència per motius laborals.

S’ha de destacar que es tracta de la primera sentència en tot el territori espanyol que estima l’arrelament laboral a un estudiant, ja que aquesta casuística fins ara quedava fora de l’establert en la Instrucció 1/2021 SEM en matèria d’arrelament laboral.

En un primer moment l’Administració en la seva resolució fonamentava la seva negativa en què el sol·licitant ja és titular d’una llicència per cursar els estudis i que, per tant, no es compleixen els requisits citats a la norma. És cert que la interpretació de la normativa en vers a aquest aspecte sempre ha generat controvèrsia entre els lletrats, ja que s’estableix com a requisit que la persona sol·licitant es trobi a Espanya de manera irregular i en trobar-se al país amb una autorització per cursar estudis no es troba de situació irregular.

La sentència determina que aquests estudis pels quals s’obté una autorització tenen com a objectiu la inclusió en el mercat laboral del sol·licitant i, per tant, a la vegada condueixen a la concessió del permís de residència.