Els impostos de la hipoteca els ha de pagar el banc, no el client

En motiu de la publicació de la Sentència del TJUE de data 3 de març de 2020, dictada en l’assumpte C-125/2018, cas Gómez del Moral, i després d’haver analitzat amb deteniment el contingut d’aquesta resolució, i després d’haver analitzat diverses opinions jurídiques que s’han anat publicant al llarg dels últims dies, arribem a la conclusió definitiva que, des del moment de la publicació d’aquesta resolució, que és d’obligat compliment pels Tribunals espanyols, ÉS TOTALMENT VIABLE iniciar la sol·licitud de declaració de nul·litat d’aquesta clàusula donat que el TJUE obliga ara als Tribunals espanyols fer el judici de transparència d’aquesta clàusula que el Tribunal Suprem havia vetat fins ara.

És precisament l’obertura d’aquest control de transparència per part dels tribunals el que fa viable la pretensió de declaració de nul·litat que des del nostre despatx aconsellem, ara si, iniciar.

El fonament de la nostra pretensió és precisament la manca de transparència de les entitats bancàries a l’hora d’informar el client prèvia formalització dels préstecs hipotecaris, clients que desconeixent la composició de l’índex, el real comportament de l’índex de referència, i el fet de tenir tipus permanentment més elevats, van subscriure préstecs desconeixent a quin tipus d’índex estaven referenciant el seu préstec, i no informant degudament l’entitat bancària al client, ni de la real composició d’aquesta referència ni del seu comportament, ni del seu encariment permanent, ni del seu comportament totalment dispar respecte l’Euribor.

L’orientarem i l’assessorarem per fer viable la defensa dels seus drets com a consumidor, camí que ara si queda completament obert gràcies a la nova resolució del TJUE.

En cas de que desitgi més informació al respecte pot demanar més informació i a través del correu mbarenys@palleja.com o bé a través del telèfon 977338799.

Descarrega la STJUE 3 de marzo de 2020 sobre el IRPH aquí