16 setmanes de permís de paternitat pels dos progenitors a partir del 2021

L’Estat Espanyol avança amb la igualtat de gènere en l’àmbit laboral augmentant el permís de paternitat obligatori de 16 setmanes des del naixement del fill o filla per ambdós progenitors.

Per tal de garantir que aquesta igualtat laboral existeixi, la llei 6/2019 estableix que el permís de paternitat és intransferible envers l’altre progenitor i és obligatori.

Els treballadors que siguin pares mantindran el 100% del salari durant aquest període de forma interrompuda i a jornada completa, almenys les primeres sis setmanes posteriors al part o adopció.

La resta de setmanes els dos progenitors poden decidir com organitzar les setmanes que tenen ambdós pendents, sempre amb previ acord amb l’empresa, fins que el fill o filla compleixi un any d’edat.

Aquesta decisió s’ha de comunicar a l’empresa amb 15 dies d’antelació.

Es tracta d’un avenç important per la igualtat de drets i oportunitat en l’àmbit laboral.

Goretti Molons
Economista 16.069
Graduada en Ciències Empresarials i Management