Nova n­aturalesa del contracte fix-discontinu

Amb l’aprovació de la reforma laboral recollida al Reial Decret – Llei 32/2021, del 28 de desembre del 2021, ratificat el passat 3 de febrer del 2022, el contracte fix-discontinu adquireix una nova naturalesa, ja que s’espera que puguin ajudar a reduir l’elevat nombre de contractes temporals al mateix temps que proporcionen una major estabilitat en l’ocupació.

El Govern pretén que els contractes fixos-discontinus es converteixin en els contractes de referència a l’hora de donar d’alta als treballadors per a les activitats temporals i de naturalesa estacional.

La reforma laboral estableix diferents supòsits en què es poden acordar contractes fixos- discontinus.

El primer dels supòsits és pels treballs de naturalesa estacional, de temporada o intermitents, aquest està pensat per a les activitats dutes a terme per empreses que repeteixen la seva activitat durant una temporada cada any o de campanya, però que no tenen una continuïtat durant tot l’any.

El segon supòsit és el de les empreses que desenvolupen treballs de prestació d’obra o servei determinat. En aquest cas, es poden substituir els contractes per obra o servei pels contractes fixos-discontinus.

Amb la nova reforma el contracte fixe-discontinu també ha vist modificada la duració de la suspensió, s’estableix un període màxim de tres mesos entre la suspensió del contracte i la nova crida. I segueix en vigor l’obligatorietat de respectar l’ordre de les crides.