L’assetjament laboral en alguns casos es pot considerar un delicte perseguit per la justícia que pot comportar penes de presó, i, és per això, que totes les empreses que no compleixin amb l’obligació de tenir un protocol d’assetjament laboral podran ser sancionades per l’Autoritat Laboral....